לקוחות רשאים וזכאים לקבל חלק מהשירותים המפורטים להלן, ישירות מחברות הביטוח.

מחירון שכר טירחה תחום ביטוחי חיים ופניסיוני

תיאור השירות

עלות כולל מע"מ

קבלת ייפוי כח לתיק ביטוחי חיים ופנסיוני

350 ₪

טיפול בפדיון לקוח אחר

750 ₪

ניתוח תיק פנסיוני

1,250 ₪

תכנון וליווי לפרישה

בכפוף לשעות עבודה ומורכבות התיק

טיפול במתן הלוואה

250 ₪

ניתוח תיק ביטוח חיים ובריאות

350 ₪

הזמנת דוח מסלקה יחיד

75 ₪

טיפול בטופס 161 מול מס הכנסה

100 ₪

ביטול פוליסה חיים / בריאות

60 ₪

טיפול בתיעת חיים ובריאות

500 ₪

הוצאת דוח שנתי ואישורי מס

35 ₪

 

מחירון שכר טירחה בתחום ביטוח הרכוש

תיאור השירות

עלות כולל מע"מ

טיפול בתביעת רכוש לקוח אחר

₪ 500

הפקת תעודת ביטוח חובה בלבד

100 ₪

הפקת אישור העדר תביעות

35 ₪

טיפול בהנפקת אישור ביטוח לעסק

75  ₪

לקוח אחר – לקוח שהפוליסה בגינה מבקש שירות איננה נרכשה ו/או מטופלת בסוכנות ח.י.ל ביטוחים