ביטוח למושבים ובעלי משקים לרכוש המשק פעילות חקלאית ועסקית חבויות. ביטוח לטרקטורים וכלים חקלאים.

בשנים האחרונות, עקב ההפרטה של הסקטור הקיבוצי, ההתפתחות הטכנולוגית והציוד היקר, הדרישה לביטוחים חקלאיים מסוגים שונים הולך וגובר.  ביטוח חקלאי מיועד לבעלי משק חקלאיים, לתושבי הקיבוצים והמושבים. הפוליסה נתפרת במיוחד לפי הצרכים האישיים של כל בעל משק או חבר מושב.
ביטוח חקלאי כולל כיסויים שונים למגוון סיכונים אשר חלים על מבנה ותכולת המשק.

בעלי המשקים חשופים לנזקים רבים אשר עלולים לפגוע במשק, למשל נזקי מזג אוויר - חמסין, סופות וגשמים עזים, אשר יכולים להוביל להרס מוחלט של היבול החקלאי. הביטוח מכסה נזקים נוספים כגון גניבות, נזקי אש, התפוצצות, נזקי טבע, תאונות, נזקי טרור,שביתות ונזק בזדון. 


קיימים שלושה סוגי ביטוחים חקלאיים מרכזיים:

  1. ביטוח המשק - כיסוי למבנה ותכולת המשק, אסונות טבע ושרפות. ניתן להרחיב פוליסה זו ולרכוש כיסויים כנגד הרעלות, גרימת נזק בזדון וגניבות.
  2. ביטוח הציוד החקלאי - ביטוח הכלים החקלאיים במשק - רכבים חקלאיים בדגש על טרקטורים, מכונות חקלאיות וכן הלאה.
  3. ביטוח משק החי  -ביטוח לחיות המשק כולל פרות, בקר ועופות. פוליסה זו מכסה סיכונים של גניבות, מחלות ועוד.

ביטוח חקלאי הינו ביטוח מורכב מאחר ויש לקחת בחשבון את מאפייניו הייחודיים של כל משק, ניתן להרכיב את הפוליסה ולבחור מבין הכיסויים הקיימים ועוד - כיסוי מבני המשק ותכולתו, ביטוח שבר מכני לציוד, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח חבות מעבידים ועוד, כך שהביטוח יתאים במיוחד לצרכי המשק. לדוגמא, אין צורך לבטח טרקטור במשק אשר אין בו טרקטור אחד.

כאמור, ביטוח חקלאי מורכב ממספר פרמטרים שכל אחד מהם מהווה גורם משפיע על חישוב המחיר של הביטוח, ביניהם גודל השטח החקלאי, מיקומו בארץ ותנאי מזג האוויר האופייניים באזור, הסכנות העורבות וכן הלאה.

ביטוחי המשק החקלאי במושבים, ביטוח כלל רכוש המשק בקיבוצים, כולל כיסוי בגין משק החי צאן בקר סוסים וכו'