פתרונות לחיסכון והשקעה במכשירים פנסיונים: פוליסות חיסכון והשקעה, קופות גמל, קרן השתלמות, השקעות אלטרנטיביות, תיקון 190

אנו מציעים מגוון פתרונות להשקעה וחיסכון ממיטב חברות הביטוח, ובתי השקעות בישראל באמצעות פוליסות חיסכון והשקעה, קופות גמל, קרן השתלמות, השקעות אלטרנטיביות, אפשריות חיסכון בקופות גמל בכפוף להוראות תיקון לפקודת מס הכנסה 190.

אפשריות בחירת מסלולי השקעה בהתאם להעדפות הלקוח מאפשרויות חיסכון סולידיות בשוק כגון אג"ח, פקדונות שיקליים ועד מסלולי השקעה תנודתיים יותר כגון אג"ח קורצרני מניות, תעודות סל ועוד.

ניתן לבחון שילוב בין מסלולים ומודלים משתנים כגון מודל משתנה לפי גיל (מודל צ'ליאני ).

השקעות אלטרנטיביות: אנו מייצגים מספר חברות העסוקות  בתחום השקעות הנדל"ן בחו"ל ובמימון  פרוייקטים בארה"ב.

שירותים נוספים